środa, 28 września 2016

Przygotowanie do 1 testu w klasie 6.

1. W jakiej odległości powinien znajdować się monitor
od naszych oczu?

a. Powyżej 20 cm
b. Powyżej 50 cm
c. Powyżej 60 cm

2.
 
Komputeroholizm to?
a. Właściwe korzystanie z komputera
b. rodzaj oprogramowania
c. Uzależnienie od długotrwałego korzystania z komputera


3.
 
Za pierwszy komputer uważa się
a. Programator cyfrową Billa Gaets’a
b. Maszynę analityczą Charlsa Babbage’a
c. Urządzenie cyfrowe Steva Jobs’a


4.
 
Dyskietka to:
a. przenośny dysk wymienny
b. pamięć RAM komputera
c. Rodzaj CD, bez możliwości nagrywania


5. Pierwsza dyskietka 8-calowa powstała w roku?
a. 1968
b. 1970
c. 1971

6. Jaka część nazywana jest sercem/mózgiem komputera?
a. Dysk twardy
b. Płyta główna
c. Procesor


7. Do chwilowego przechowywania aktualnie wykonywanych programów służy?
a. Dysk twardy
B. Pamięć RAM
c. Procesor


8. Urządzenie do przetwarzania prądu zmiennego (220V) na prąd stały dla komputera to?
a. Płyta główna
b. Dysk twardy
c. Zasilacz


9. Pierwszy wyświetlacz ciekłokrystaliczny skonstruowano w roku?
a. 1960
b. 1964
c. 1974


10. Jaką pamięć miały pamięci pendrive w roku 2000?
a. 4 MB
b. 6 MB
c. 8 MB


11. Jaką pojemność miał pierwszy dysk twardy IBM i w którym roku był skonstruowany?
a. 1946, 4 MB
b. 1956, 5 MB
c. 1968, 10 MB

12. W roku 2011 Firma Hitachi wyprodukowal dysk twardy o pojemności
a. 1 TB (tarabajt)
b. 4 TB
c. 8 TB


13. jaka pojemność mają płyt CD?
a. od 550 do 1100 MB
b. od 750 do 1250 MB
c. od 650 do 900 MB
14. Dyski optyczne DVD mają pojemność powyżej
a. 3,5 GB
b. 4,7 GB
c. 5,2 GB


15. Podstawowym miernikiem pojemności danych jest…?
a. kilobajt
b. megabajt
c. bajt
16. Która wartość jest nieprawidłowa?
a. 1024 bajty to kilobajt (KB)
b. 1024 kilobajty to megabajt
c. 1024 megabajty to gigabajt (GB)
d. 1024 gigabajty to petabajt


17. Które z poniższych stron służą do mierzenia prędkości łącza?

a. speedtest.pl
b. predkosc.pl
c. osiągi.pl
18. Czym zajmuje się ergonomia?
a. Dostosowaniem miejsca pracy do możliwości człowieka
b. Zależnością między systemami operacyjnymi a programami graficznymi
c. Ekonomią państw wysokorozwiniętych
19. W pobliżu komputera nie należy przechowywać:
a. Elementów magnetycznych
b. Książek i zeszytów
c. Myszy optycznej

20. Wysokość regulowanego blatu biurka: a. Powinna być zawsze regulowana
b. Powinna wynosić 70 cm
c. Powinna być dostosowana do wzrostu użytkownika
21. Notebook to:
a. Mały komputer przeznaczony głównie do Internetu i prostych prac biurowych
b. Normalny, pełnowymiarowy komputer
C. Komputer przenośny z napędem CD/DVD
22. Do czego służy OneDrive?
a. Przechowywania danych
b. Skanowania systemu operacyjnego
c. Do defragmentowania dysku twardego
23. Co jaki czas zaleca się defragmentacje dysku?
a. Raz na tydzień
b. Raz na miesiąc
c. Raz w roku
24. Jaką pojemność mają dyski twarde w szkolnych komputerach w s. 36 a. 250 GB
b. 500 GB
c. 750 GB

25. Nazwij kolejne elementy komputera

 czwartek, 15 września 2016

Komputerowe dzieje

Hardware: Urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne komputera
Software: Programy, które mogą być uruchamiane na komputerze
ENIAC – pierwszy komputer który stworzono
dla armii amerykańskiej w latach 1943-1945.

Odra – polski komputer, skonstruowany w roku 1962.

piątek, 2 września 2016

Regulamin pracowni komputerowej SP 218

REGULAMIN PRACOWNI KOMUTEROWEJ
Szkoły Podstawowej Nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie

- pracownia komputerowa stanowi wspólne dobro uczniów nauczycieli i pracowników szkoły wszyscy korzystający z pracowni winni dbać o jej stan
- w pracowni uczniowie mogą przebywać tylko wówczas gdy obecny jest w niej nauczyciel prowadzący zajęcia
- zasobami sprzętowymi i programowymi zarządzają opiekunowie pracowni  i tylko za ich zgodą możliwa jest jakakolwiek zmiana konfiguracji sprzętowej i programowej pracowni
- obowiązkiem uczniów jest znajomość regulaminu pracowni jego nieznajomość nie zwalnia od odpowiedzialności za powierzone zasoby
- obowiązkiem użytkowników pracowni jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku oraz przestrzeganie regulaminu i przepisów bhp
- w czasie lekcji uczeń zajmuje wyznaczone mu przez nauczyciela  stałe miejsce  ewentualna zmiana miejsca odbywa się tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia
- przed przystąpieniem do pracy użytkownik zobowiązany jest sprawdzić stan sprzętu  na którym zamierza pracować o  zauważonych usterkach sprzętowych i programowych należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia
- po zakończonej lekcji należy uporządkować stanowisko pracy i dosunąć krzesła
- wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier komputerowych i „czatowania” jest zabronione
- zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia i picia
- obowiązkiem ucznia jest przechowywanie plików zawierających ćwiczenia wykonywane na zajęciach
- nie wolno odwiedzać stron www bez wyraźnego pozwolenia nauczyciela
- nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami etycznymi i moralnymi
- po stwierdzeniu że w zasobach użytkowników znajdują się niedozwolone dane zasoby takiego użytkownika zostają skasowane bez uprzedzenia a wobec twórcy lub właściciela takich danych zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje
-usuwanie istniejących na dyskach twardych plików czy zasobów innych użytkowników ich modyfikacja lub ukrywanie jest zabronione
- w pracowni nie wolno tworzyć oraz instalować programów niszczących zasoby programowe i sprzętowe (wirusy trojany  inne programy) oraz eksperymentować z takimi programami
- nie wolno kasować plików i zmieniać wyglądu pulpitu
- kategorycznie zabrania się instalowania w pracowni jakiegokolwiek oprogramowania przyniesionego z zewnątrz
- niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw zmian konfiguracji sprzętu samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączanie klawiatur  monitorów  myszy rozkręcanie jednostek centralnych  przyłączanie lub odłączanie kabli sieciowych lub zasilających  włączanie lub wyłączanie tablicy zasilającej itp.)
- zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów  wiadomości zdjęć lub zostawianie na pulpicie systemu operacyjnego obraźliwych obrazów lub napisów
- użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego kradzieżą lub wandalizmem
-nieprzestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej przekłada się na ocenę z informatyki oraz ocenę z zachowania.