wtorek, 9 maja 2017

Wladyslaw Raczkiewicz (1885-1947)Władysław Raczkiewicz (ur. 28 stycznia 1885 w Kutaisi w Gruzji, zm. 6 czerwca 1947 w Ruthin w Walii) – polski działacz polityczny, społeczny i wojskowy, uczestnik I wojny światowej i walk z bolszewikami, minister spraw wewnętrznych w czterech rządach II RP (w latach 1921, 1925–1926, i 1935–1936), senator (z list BBWR) i marszałek Senatu III kadencji (1930–1935), wojewoda nowogródzki (1921–1924), wileński (1926–1931), krakowski (1935), pomorski (1936–1939), prezes Światowego Związku Polaków z Zagranicy (1934–1939), Prezydent RP na uchodźstwie (1939–1947).

 Władysław Raczkiewicz 1.jpg

piątek, 5 maja 2017

Józef Piłsudski (1867-1935)


Józef  Piłsudski herbu własnego (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie na Wileńszczyźnie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904), Legionów Polskich (1914) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu (1917)[2], od 11 listopada 1918 naczelny wódz Armii Polskiej, w latach 1918–1922 naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji, po przewrocie majowym (1926) dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930); wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.


Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Jozef_Pilsudski1.jpg

Honorat Koźmiński (1829-1916)


Honorat Koźmiński (właśc. Florentyn Wacław Jan Stefan Koźmiński; ur. 16 października 1829 w Białej Podlaskiej, zm. 16 grudnia 1916 w Nowym Mieście nad Pilicą) – polski kapucyn, teolog, prezbiter, założyciel wielu zgromadzeń zakonnych, błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego.
Więcej informacji:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Honorat_Ko%C5%BAmi%C5%84ski

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Honorat_Ko%C5%BAmi%C5%84ski.png

Tadeusz Kościuszko (1746-1817)


Tadeusz Kościuszko herbu Roch III (ur. 4 lutego 1746 w Mereczowszczyźnie, zm. 15 października 1817 w Solurze) – inżynier wojskowy[1], fortyfikator, polski i amerykański generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–1783), Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej (1794).

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko

Ilustracja

Joseph Conrad wlaść Jozef Korzeniowski (1857-1924)

Joseph Conrad, właściwie Józef Teodor Konrad Korzeniowski herbu Nałęcz (ur. 3 grudnia 1857 w Berdyczowie, zm. 3 sierpnia 1924 w Bishopsbourne) – pisarz i publicysta angielski pochodzenia polskiego.

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Conrad

Ilustracja 

Józef Haller (1873-1960)


Józef Haller von Hallenburg (ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960 w Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Dowódca wszystkich Wojsk Polskich[1] od 4 października 1918 roku[2], komendant Legionów, od 16 marca do 2 kwietnia 1915 roku[3], pełniący obowiązki komendanta Legionów od 4 do 13 listopada 1916 roku[4], minister bez teki w drugim rządzie Władysława Sikorskiego w październiku 1939 roku[5], przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa w 1920 roku[6], dowódca Frontu Północnego w czasie wojny polsko-bolszewickiej[7], Generalny Inspektor Armii Ochotniczej w 1920 roku[8], prezes Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy w 1937 roku[9], Komendant Polowych Drużyn Sokolich w 1913 roku[10], harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz polityczny i społeczny, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari.

Więcej na: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Haller
 

Ilustracja

Adam Chmielowski (1845-1916)

Adam Hilary Bernard Chmielowski CFA herbu Jastrzębiec, znany jako święty Albert Chmielowski oraz święty Brat Albert (ur. 20 sierpnia 1845 w Igołomii, zm. 25 grudnia 1916 w Krakowie) – polski zakonnik franciszkański[1], założyciel zgromadzenia albertynów i albertynek, powstaniec, malarz, święty Kościoła katolickiego, znany z pełnego poświęcenia pracy dla biednych i bezdomnych.

Więcej informacji:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Chmielowski
Ilustracja

Władysław Biegański (1857-1917)


Władysław Biegański (ur. 28 kwietnia 1857 w Grabowie nad Prosną, zm. 29 stycznia 1917 w Częstochowie) – polski lekarz internista, doktor medycyny, logik, filozof, działacz społeczny. Zajmował się niemal wszystkimi dziedzinami medycyny, szczególnie chorobami zakaźnymi, diagnostyką chorób i logiką w medycynie.

Więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Biega%C5%84ski
 
Ilustracja